ข่าวใหม่อัพเดท » ผบ.ฉก.ทพ.21 ปฏิบัติการตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 มอบขวัญกำลังใจกำลังป้องกันชายแดนแดนไทยริมแม่น้ำโขง

ผบ.ฉก.ทพ.21 ปฏิบัติการตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 มอบขวัญกำลังใจกำลังป้องกันชายแดนแดนไทยริมแม่น้ำโขง

29 ธันวาคม 2021
0

นครพนม – ผบ.ฉก.ทพ.21 ปฏิบัติการตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 มอบขวัญกำลังใจกำลังป้องกันชายแดนแดนไทยริมแม่น้ำโขง เน้นย้ำคุมเข้มตามช่องทางธรรมชาติเพื่อป้องกันสิ่งผิดกฎหมายป้องกันโควิด -19 และ โอมิครอน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 และคุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 21 ใช้เวลาในห้วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ปฏิบัติการตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ในเวลากลางคืน มอบขวัญกำลังใจกำลังป้องกันชายแดนแดนไทยริมแม่น้ำโขง เน้นย้ำคุมเข้มตามช่องทางธรรมชาติเพื่อป้องกันสิ่งผิดกฎหมายป้องกันโควิด -19 และ โอมิครอน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จ.นครพนม ในความรับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่ 2108 และ 2109 โดยได้รับทราบการปฏิบัติงาน ตรวจภูมิประเทศ ในพื้นที่ในเวลากลางคืนเพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ที่พัก ที่หลับนอน พื้นที่รับประทานอาหาร พร้อมทั้งพบปะพูดคุยมอบนโยบายให้กำลังพลลงพื้นที่ “ยกระดับการป้องกัน” ซีลพื้นที่ชายแดนแดนไทยริมแม่น้ำโขง ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ที่มีห้วงวันหยุดจำนวนวหลายวัน เพื่อตรวจเข้มสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการป้องกันโควิด -19 และ โอมิครอน อย่างเข้มงวด

ทั้งยังได้เน้นย้ำให้กองกำลังป้องกันชายแดนปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) อย่างเคร่งครัด กำชับให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เมื่อตรวจพบการลักลอบกระทำผิดกฏหมายหรือบุคคลตามแนวชายแดน การดำเนินการตรวจค้น ต้องมีมาตรการป้องกันตนเองอย่างสูงสุด อาทิ การเปลี่ยนจากหน้ากากผ้าเป็นหน้ากากอนามัย สวมใส่ถุงมือยาง สร้างความเข้าใจต่อประชาชน เน้นการป้องกันการติดโควิด-19 และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และ พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 สนองตอบนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ต่อไป


ภาพข่าว : ฉก.ทพ.21
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)