ข่าวใหม่อัพเดท » พระครูบวรธรรมคุณ เป็นประธานในพิธียกฉัตรพระธาตุเจดีย์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในพระเจดีย์ศรีสัตตนครจัมปาศรี วัดป่าบารมีธรรมโชติการาม (วัดป่าบ้านโนนชาด) ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

พระครูบวรธรรมคุณ เป็นประธานในพิธียกฉัตรพระธาตุเจดีย์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในพระเจดีย์ศรีสัตตนครจัมปาศรี วัดป่าบารมีธรรมโชติการาม (วัดป่าบ้านโนนชาด) ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

25 ตุลาคม 2021
0

เช้าวานนี้พระครูบวรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิ พิสัย (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสุราษฎร์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธียกฉัตรพระธาตุเจดีย์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในพระเจดีย์ศรีสัตตนครจัมปาศรี วัดป่าบารมีธรรมโชติการาม (วัดป่าบ้านโนนชาด) ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดยมีท่านสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูนเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และท่านลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร มาร่วมพิธี ด้วยพระอาจารย์วายุ นิราสโย เจ้าอาวาส มีแรงบันดาลใจปรารถนาจะสร้างเจดีย์เพื่อเป็นศูนย์ทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน ในเขตละแวกนี้ จึงได้ริเริ่มดำเนินการก่อสร้างราว 7 เดือน ใช้งบประมาณผ่านไปแล้วราว หนึ่งล้านห้าแสนบาท ความสูงของเจดีย์ขนาด 16 เมตร กระทัดรัด เหมาะสมที่จะใช้บำเพ็ญศาสนกิจและบูชาด้วยความเคารพเลื่อมใส ในพระศาสนาสืบต่อไปตราบนานเท่านาน ฐาตุจิรํ สตํ ธมฺโม ธมฺธรา จ ปุคฺคลาสาธุ สาธุ สาธุ