ข่าวสังคม » จังหวัดยะลา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดยะลา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ

8 พฤษภาคม 2019
0

      เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข
      (ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ ๓๑๑/ชุดสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ ๓๐๓) ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, มวลชนจิตอาสา, โฆษกชาวบ้าน, นักเรียน และ ประชาชน ในพื้นที่อำเภอธารโต ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยการทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ตลอด ๒ ข้างทางถนนสาย ๔๑๐ ยะลา เบตง เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หมวดเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา ๓๑ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระราชทานแนวทางพระราชดำริการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นาย อนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต เป็นประธาน มีส่วนราชการและ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๓๕๐ คน