ข่าวสังคม » จังหวัดสระบุรีอัญเชิญเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา

จังหวัดสระบุรีอัญเชิญเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา

7 พฤษภาคม 2019
0

       วันที่7พฤษภาคม​2562​ เวลา 16.15 น.ณ​พระมณฑปวัด​พระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน​ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเข้ารับต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเงิน เทียนทองพระราชทาน จากเจ้าหน้าที่ประดิษฐานยังโต๊ะหมู่บูชา พระสงฆ์ถวายอดิเรก ประธานกราบลาพระสงฆ์และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
      ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเครื่องราชสักการะที่ทรงอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ 10 แห่ง ดังนี้ 1.พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 2.พระพุทธชนิราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก 3. พระมหาธาตุ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 4.พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพนู 5. พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 6.พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 7. พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 8.พระธาตุ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 9.พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร 10.พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน