ข่าวภูมิภาค » จังหวัดปัตตานี ดำเนินกิจกรรม “พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดปัตตานี ดำเนินกิจกรรม “พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7 พฤษภาคม 2019
0

     เนื่องในวโรกาส เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ ๑๑๓/ชุดสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่๑๐๓) ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ ๑๐๑, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่ปกครอง, บัณฑิตแรงงาน, บัณฑิตอาสา, และประชาชนจิตอาสาอำเภอยะรัง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมอำเภอยะรัง ตำบลยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวโรกาส เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นาย อับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก. อ.ยะรัง เป็นประธาน โดยมี ส่วนราชการ และประชาชน ในพื้นที่อำเภอยะรัง เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน ๖๐๐ คน