ข่าวใหม่อัพเดท » (วช.) แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ใน 8 ด้านสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมแถลงผลสำเร็จของการวิจัยและนวัตกรรม

(วช.) แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ใน 8 ด้านสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมแถลงผลสำเร็จของการวิจัยและนวัตกรรม

28 กรกฎาคม 2021
0

(วช.) แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ใน 8 ด้านสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมแถลงผลสำเร็จของการวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” ระหว่างวันที่ 18–25 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom และการถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่าน Facebook NRCT

วช.จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ใน 8 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. ด้านการพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัย
  3. ด้านเศรษฐกิจและการเกษตรและด้านสัตว์เศรษฐกิจ
  4. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
  5. ด้านการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
  6. ด้านสังคมและความมั่นคง
  7. ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
  8. ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19

และมีการแนะแนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม และเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม และการยื่นขอรับทุนวิจัย (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า (วช.) จัดการชี้แจงกรอบการวิจัย ปี 2565 เพื่อให้การประชุมฯ เป็นสื่อกลางระหว่าง (วช.) กับประชาคมวิจัย ที่สนใจยื่นข้อเสนอการวิจัย และนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2565 ให้ได้รับรู้และเข้าใจแนวทางการจัดทําข้อเสนอการวิจัย และนวัตกรรม รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จและนำใช้ประโยชน์ได้จริง ในแต่ละด้านอีกด้วย

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” มีนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม 500-900 คนต่อวัน ตลอดการจัดงานมีคนรับฟังมากกว่า 4,000 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนมากกว่า 50 ท่าน ที่คอยให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนตลอด 8 วันที่ผ่านมา

รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนจาก (วช.) ที่สำเร็จและพร้อมใช้ ร่วมนำเสนอ จำนวนมากกว่า 40 ผลงาน อาทิ เครื่องทดสอบประสิทธิภาพหน้ากากอนามัย, การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปยางพาราเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม, มังคุดหลังสวน มังคุดที่ไม่ธรรมดา, การแพทย์ดิจิตอล สู่วิถี New Normal, งานวิจัยเพื่อลดความรุนแรงในสังคมไทย, ผลงานวิจัยและนวัตกรรม : วัคซีน mRNA และผลงานวิจัยและนวัตกรรม : การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์ Covid-19 โดยนักวิจัยที่สนใจจะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ทาง https://nriis.go.th/


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน