ข่าวใหม่อัพเดท » พนักงาน IFEC ร้องขอความเป็นธรรม ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง นาน 2 ปี แม้ศาลมีคำสั่ง แต่ยังถูกเบี้ยวเงิน

พนักงาน IFEC ร้องขอความเป็นธรรม ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง นาน 2 ปี แม้ศาลมีคำสั่ง แต่ยังถูกเบี้ยวเงิน

18 กรกฎาคม 2021
0

พนักงาน IFEC ร้องขอความเป็นธรรม ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง นาน 2 ปี แม้ศาลมีคำสั่ง แต่ยังถูกเบี้ยวเงิน

พนักงาน IFEC ร้องขอความช่วยเหลือ และความเป็นธรรม ในกรณีที่กรรม การของ IFEC ในชุดปัจจุบัน เบี้ยวค่าจ้างโดยอ้างว่าไม่ใช่พนักงานของทางบริษัทฯ มาร่วม 2 ปี ก่อนสถานการณ์โควิด และยังพบอีกว่ารายงานประกันสังคม บริษัท IFEC ปัจจุบันแจ้งสถานะหยุดกิจการ แล้ว และไม่พบผู้ประกันตน

ซึ่งก่อนหน้านี้ พนักงาน IFEC ได้ยื่นร้องต่อสวัสดิการแรงงาน และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งสิ้นสุดแล้วว่าเป็นพนักงานของ IFEC จริง กรรมการบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการจ่ายเงินเดือนให้ จึงขอให้นิติกรของสวัสดิการแรงงานเร่งรัดเรื่องดังกล่าว

เพราะทราบว่า มีการเรียกกรรมการของ IFEC เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 มาพบ แต่ก็มีการเลื่อนออกไปอีก ทำให้ล่าช้าไปอีก 2-3 เดือน ซึ่งทำให้พนักงานได้เงินล่าช้าออกไปอีก จนไม่มีเงินเดือนประทังชีพ และมาตรการต่างๆของรัฐ ในช่วงสถานการณ์โควิด ก็ยังไม่เคยได้รับ เพราะปัญหาเรื่องการจดแจ้งประกันสังคมที่ผ่านมา ทำให้ พนักงานได้รับความเดือดร้อนเป็นทวีคูณ

ทั้งนี้ พนักงานตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการเลิกกิจการของ IFEC แต่เหตุใดไม่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และออกสารสนเทศประกาศแก่ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ให้ทราบ ตลอดจน (ก.ล.ต.) เองจะมีปฏิกิริยาอย่างใด เพราะเรื่องดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องแรงงานอย่างเดียว แต่มีผลกระทบกับผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้เป็นอย่างมากด้วย


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน