ข่าวภูมิภาค » ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำพสกนิกรและประชาชนจิตอาสา ร่วมถวายสักการะ ‘ พระบรมฉายาลักษณ์ ‘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำพสกนิกรและประชาชนจิตอาสา ร่วมถวายสักการะ ‘ พระบรมฉายาลักษณ์ ‘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

7 พฤษภาคม 2019
0

      เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายศุภกร มูลสุวรรณ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รัฐวิสหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

      จากนั้น นายชยันต์ ศิริมาศ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา รับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และการเสด็จออกให้ทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

      จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นิทรรศการจิตอาสา ” เราทำความดีด้วยหัวใจ ” ให้ประชาชนได้รับชม และร่วมถ่ายภาพ สำหรับการดูแลประชาชนที่มาร่วมงาน จังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานจัดโรงครัวพระราชทาน ซึ่งจะมีอาหารและเครื่องดื่มแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้รับประทานอาหารฟรีตลอดงาน รวมถึงมีจุดให้บริการด้านการแพทย์หากมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินจะสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที


เดวิด มุกดาหาร หน.ศูนย์ข่าว สำนักข่าวความมั่นคง มุกดาหาร รายงาน