ข่าวใหม่อัพเดท » จ.จันทบุรี จัดงานยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

จ.จันทบุรี จัดงานยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

10 กรกฎาคม 2021
0

จ.จันทบุรี จัดงานยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันนี้ (9 ก.ค.64) ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันท์ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

วัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอด ด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงการตลาด สร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน

โดยกำหนดการดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 28 แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 1,274 ราย รวมพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ 13,694 ไร่ ประกอบด้วย แปลงใหญ่มังคุด จำนวน 7 แปลง, แปลงใหญ่ทุเรียนจำนวน 13 แปลง, แปลงใหญ่ลำไย จำนวน 2 แปลง, แปลงใหญ่สมุนไพร จำนวน 3 แปลง, แปลงใหญ่ปศุสัตว์ จำนวน 2 แปลง และแปลงใหญ่ประมง จำนวน 1 แปลง

ซึ่งโครงการนี้ สามารถทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดี สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้เศรษฐกิจระดับครัวเรือนและชุมชน เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาประเทศ


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก