ข่าวภูมิภาค » การดำเนินกิจกรรม “งานประเพณีลาซัง”

การดำเนินกิจกรรม “งานประเพณีลาซัง”

6 พฤษภาคม 2019
0

     ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ ๑๑๑/ชุดสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่๑๐๑) ร่วมกับหน่วยงานราชการ, จนท.ฝ่ายปกครอง และ ปชช. ในพื้นที่ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จว.ป.น. เข้าร่วมกิจกรรม “งานประเพณีลาซัง” เทิดพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชาวตำบลคอกกระบือ และยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีอันแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในพื้นที่ โดยมี นาย วิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมีหน่วยงานราชการ, จนท.
ฝ่ายปกครอง และ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๕๐ คน