ข่าวใหม่อัพเดท » ทึ่ง ! หลวงพี่ เขียนยันต์ด้วยมือได้สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกัน ตามวันเดือนปีเกิดของแต่ล่ะบุคคล

ทึ่ง ! หลวงพี่ เขียนยันต์ด้วยมือได้สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกัน ตามวันเดือนปีเกิดของแต่ล่ะบุคคล

11 พฤษภาคม 2021
0

นครนายก – ทึ่ง!หลวงพี่เขียนยันต์ด้วยมือได้สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกัน ตามวันเดือนปีเกิดของแต่ล่ะบุคคล

ที่วัดขุมข้าว ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งทางเฟสบุ๊คว่ามีพระเขียนผ้ายันต์ด้วยมือที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจึงได้เดินทางเข้ากราบนมัสการ พระครูวินัยธรกมลเมธ กตปุญฺโญ หลวงพี่เมธรองเจ้าคณะตำบลโคกกรวด-นาหินลาด รองเจ้าอาวาสวัดขุมข้าว ผู้ที่เขียนผ้ายันต์ได้สวยงามที่สุดในจังหวัดนครนายก ด้วยมือ โดยใช้จินตนาการในการเขียนยันต์จะแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ดวงของแต่ละบุคคล โดยนำวันเดือนปีเกิด มาลงอักขระผสมผสาน

เริ่มจากการเขียนยันต์ นะชาลีติ เป็นครั้งแรก เป็นยันต์ที่ไว้ติดที่รถยนต์ไว้แจกญาติโยมที่มาทำบุญทอดกฐินผ้าป่าสามัคคีในวัดขุมข้าว ต่อมาได้ฝึกฝนและเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ และเขียนยันต์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่นั้นมาก็ได้มาเห็นภาพ มันดาลา ของอินเดีย ซึ่งมีความหมายว่า ที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆในขณะที่รู้แจ้ง ภาพเหล่านี้จะปรากฏในมโนทัศน์ของวัชราจารย์ (ครูบาอาจารย์ในพุทธศาสนา)โดยจะเขียนยันต์ที่มีความกว้าง 30 ยาว 30 เซนติเมตร ในเวลาที่ว่างจริงๆ ก่อนเขียนก็จะไหว้ครูบาอาจารย์ซึ่งแต่ละภาพเขียนด้วยมือทุกภาพจะใช้เวลาในการเขียนประมาณ 3-4 วันและมีญาติโยมที่ทราบข่าวทางเฟสบุ๊คก็จะทักมาขอให้เขียนให้

โยมบางท่านมาพบเห็นยันต์ที่หลวงพี่เขียนไว้ได้เกิดความชอบอยากได้ จึงได้นำวันเดือนปีเกิดมาให้ไว้เขียนยันต์เป็นของตัวเอง เพื่อนำไปไว้บูชาเป็นการหนุนดวง เสริมดวง เสริมลาภ คุณพระรักษา เทวดาคุ้มครอง เป็นสิริมงคล และได้สลักวันเดือนปีเกิดไว้ที่ด้านหลังผ้ายันต์ และได้มีญาติโยมที่สนใจได้บอกกันต่อๆไป ส่วนปัจจัยที่ญาติโยมได้ถวายในการเขียนผ้ายันต์นั้นก็ได้นำไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขุมข้าวต่อไป


เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ข่าวจังหวัดนครนายก