ข่าวใหม่อัพเดท » จ.จันทบุรี เสริมเตียงสนามรองรับการกักตัวกลุ่มผู้เสี่ยงสูง สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้าและผู้ป่วยชาวแอฟริกาที่พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

จ.จันทบุรี เสริมเตียงสนามรองรับการกักตัวกลุ่มผู้เสี่ยงสูง สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้าและผู้ป่วยชาวแอฟริกาที่พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

10 พฤษภาคม 2021
0

จ.จันทบุรี – เสริมเตียงสนามรองรับการกักตัวกลุ่มผู้เสี่ยงสูง สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้าและผู้ป่วยชาวแอฟริกาที่พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ผู้ว่าฯ ยืนยันเป็นสายพันธุ์ที่พบในไทยไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่แอฟริกาพบตัวเลขการติดเชื้อยังเพิ่มขึ้น

วันนี้ (10 พ.ค.64) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มได้นำสมาชิก อาสารักษาดินแดนช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ และ ประกอบเตียงกระดาษที่ได้รับมอบมาจากบริษัท SCG พร้อมฉากกั้นเตียง ที่ได้รับมอบมาจากโรงแรมเกษมศานต์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นสถานที่กักตัว Local quarantine แยกกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงออกจากชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมทั้งออกรายการสด NBT รวมใจสู้ภัยโควิด ภายหลังจากที่จังหวัดจันทบุรียังค้นพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มก้อนโดยเฉพาะคนผิวสีชาวแอฟริกาที่มาประกอบอาชีพ ซื้อ ขาย พลอย ในจังหวัดจันทบุรี ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเบื้องต้นกว่า 100 ราย แต่ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการมีเพียงบางคนที่อาการลงปอดแต่ก็ได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดตามหลักมนุษยธรรมที่โรงพยาบาล

สาเหตุการกระจายเชื้อเป็นคลัสเตอร์ชาวแอฟริกาเนื่องจากการป้องกันของคนผิวสีที่ผ่านมาไม่เข้าใจมาตรการของทางราชการและการสื่อภาษาในช่วงแรก โดยการพบผู้ป่วยรายแรกของคนผิวสีแอฟริกาเป็นคนซื้อขายพลอย คาดติดเชื้อมาจากเขตบางรัก กรุงเทพมหานครแล้วนำพลอยกลับมาขายในจันทบุรีแต่ไม่แสดงอาการจึงใช้ชีวิตตามปกติ มีการพบปะผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งการประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงเดือนรอมมาดอฎทำให้กระจายเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

อย่างไรก็ตามผู้ป่วยชาวแอฟริกา ที่พบเป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษที่พบในในประเทศไทยแต่จังหวัดได้ส่งผลตรวจไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันผลการตรวจสอบอีกครั้ง ขณะที่การคัดกรองเชิงรุกเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดในจันทบุรียังคงดำเนินไปอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง และพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ถือเป็นผลดีในการควบคุมโรค ส่วน ผู้ที่เสี่ยงสูงหากไม่เชื่อฟังและเสี่ยงที่จะแพร่กระจายเชื้ออาจต้องนำมากักตัวที่กองร้อย อส.จันทบุรีเพิ่มเติมซึ่งเบื้องต้นรองรับได้ 45 เตียง ขณะที่การจัดทำโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อม หากพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มขึ้น ที่อาคารหอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จำนวน 70 เตียงและที่โรงแรมริมกรีน 40 เตียงรวมเป็น110 เตียง โดยโยธาธิการและผังเมืองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งปรับปรุงและใช้งานได้ภายใน 10 วัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีขณะที่ข้อมูลเตียงรักษาผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และ โรงพยาบาลสนามจันท์ประชาร่วมใจ บ้านจันทเขลม ยังว่างรวม 183 เตียง


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก