ข่าวใหม่อัพเดท » “กอ.รมน.ประจวบฯ” ร่วมกับจนท.สธ.หัวหิน, จนท.สห.มทบ.15 และภาคเอกชน ผลึกกำลังกางเตียงกระดาษ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ เป็น รพ.สนามสำหรับรอง รับผู้ป่วยโรคโควิด – 19

“กอ.รมน.ประจวบฯ” ร่วมกับจนท.สธ.หัวหิน, จนท.สห.มทบ.15 และภาคเอกชน ผลึกกำลังกางเตียงกระดาษ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ เป็น รพ.สนามสำหรับรอง รับผู้ป่วยโรคโควิด – 19

8 พฤษภาคม 2021
0

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ” ร่วมกับจนท.สธ.หัวหิน,จนท.สห.มทบ.15 และภาคเอกชน ผลึกกำลังกางเตียงกระดาษ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ เป็น รพ.สนามสำหรับรอง รับผู้ป่วยโรคโควิด – 19!!

วันที่ 7 พ.ค.64 เวลา14.45 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุลรองผอ.รมน.จว.ประจวบคีรี ขันธ์ ได้มอบหมายให้ ร.ท.สุระเชต ทับจิต รอง หน.ฝ่ายประสานการปฏิบัติ กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จว.ประจวบคีรี ขันธ์ ลงพื้นที่สังเกตุการณ์

โดยร่วมกับ จนท.สธ.หัวหิน, จนท.สห.มทบ.15, และพนักงานบริษัท ผนึกกำลังร่วมกันกางเตียงกระดาษ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ซึ่งสถานที่จัดตั้ง ณ โรงงานสัปปะรดกระป๋อง บริษัทควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จว.ประจวบ ฯ

โดยได้รับการสนับสนุนยานพหนะ จำนวน 2 คัน และกำลังพลจากโรงเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 29 นาย เพื่อช่วยในการขนย้ายเตียงกระดาษ จากโรงพยาบาลหัวหิน มาที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งจำนวนเตียงที่ขนย้าย 209 เตียง

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา มีพนักงานของโรงงานได้รับเชื้อโควิด 19 โดยไม่รู้ตัว และมาปฏิบัติงาน จึงเป็นเหตุให้เกิดการแพร่กระจาย และจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในโรงงานดังกล่าว !!


ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!