ข่าวใหม่อัพเดท » นครพนม พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 1 ราย

นครพนม พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 1 ราย

12 เมษายน 2021
0

วันที่ 11 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายมานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ร่วมกันแถลงผลยืนยันการพบผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ของจังหวัดนครพนม จำนวน 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานบริษัท อยู่ขณะป่วยอาศัยอยู่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยพบว่าตนเองเริ่มมีอาการไข้และเจ็บคอในวันที่ 6 เมษายน จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิภาวดี และมีการตรวจหาเชื้อในวันถัดมา ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลตรวจก็ได้เดินทางกลับมาบ้านที่จังหวัดนครพนมในวันที่ 8 เมษายน ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน ที่ FD 3396 เวลา 15.00 น. จากนั้นนั่งรถตู้ต่อไปยังบ้านพักตำบลในเมือง อำเภอเมือง ต่อมาในวันที่ 9 เมษายนเวลาประมาณ 14.00 น. โรงพยาบาลวิภาวดี โทรศัพท์แจ้งผลตรวจให้ผู้ป่วยทราบว่าพบเชื้อ Covid-19 ผู้ป่วยจึงได้โทรศัพท์แจ้งสายด่วน Covid-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมว่าตรวจพบเชื้อ Covid-19 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ จึงได้ประสานโรงพยาบาลนครพนม เข้ารับตัวผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม พร้อมดำเนินการสอบสวนโรค โดยพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 33 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน 1 ราย คือ มารดา ญาติผู้ป่วย 4 ราย ผู้สัมผัสโดยสารเที่ยวบินเดียวกัน 25 ราย และผู้โดยสารในรถตู้ 3 ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมทั้งสิ้น 21 ราย โดยทุกคนอยู่ระหว่างการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน และเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจหาเชื้อทั้งหมดแล้ว ผลไม่พบเชื้อ 5 ราย และอยู่ระหว่างรอตรวจอีก 16 ราย

โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงนี้ จังหวัดนครพนมได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนโรค รวมทั้งสิ้น 12 เหตุการณ์ รวมเหตุการณ์ที่พบผู้ป่วยยืนยันวันนี้ และเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยอายุ 23 ปี ที่ทำงานที่ผับทองหล่อ ที่เป็นคนอำเภอท่าอุเทนที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วกลับไปที่ กทม. แล้วด้วย โดยทุกเหตุการณ์มีผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง รวมทั้งสิ้น 115 ราย ซึ่งทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อแล้วและอยู่ในระหว่างการกักตัว 14 วัน ส่วนผลตรวจจะออกวันที่ 15 เมษายนนี้ในส่วนของประชาชนทั่วไปขออย่าได้วิตกกังวลมากจนเกินไปเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำถึงต่ำมากแม้จะอยู่ในช่วงทามไลน์ต่าง ๆ ของผู้ป่วย โดยขอให้เฝ้าระวังตนเองตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยต้องมั่นล้างมือบ่อยๆ ใช้สบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้ ไม่สัมผัสตา จมูกหรือปาก ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์

ส่วนมาตรการในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดนครพนมยังคงให้ใช้มาตรการเดิมที่ออกมาก่อนหน้านี้ และในส่วนของการตรวจคัดกรองหาเชื้อที่มีประชาชนยื่นความจำนงมาเป็นจำนวนมากทำให้ชุดตรวจไม่เพียงพอ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้มีการประสานเพื่อจัดหามาเพิ่มเติมแล้ว จำนวน 10,000 ชุด ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาลประจำอำเภอของจังหวัดนครพนม ยกเว้นโรงพยาบาลท่าอุเทน และในส่วนของการบริหารจัดการฉีดวัคซีนนั้น จังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรรอบแรก 1,800 โด๊ส ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้บุคคลากรด่านหน้าแล้ว และในห่วงเดือนเมษายนจะได้รับจัดสรรอีกประมาณ 10,000 โด๊ส ซึ่งจะมีการแจกจ่ายเพื่อฉีดให้กับบุคคลตามความเสี่ยงต่อไป

นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน โดยได้มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ถ้าประชาชนมีรายละเอียดข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนข้อมูลโควิด-19 จังหวัดนครพนม โทร.08 2849 8155 และ 06 1019 2999


เทพพนม รายงาน