ข่าวใหม่อัพเดท » พิธีมอบอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

พิธีมอบอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

10 เมษายน 2021
0

เช้าวันนี้ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ที่พระอาจารย์ทองปาน จารุวณฺโณ วัดป่าภูตะคาม จ.สกลนคร และพระครูบวรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (ธ.) วัดป่าศรีสุราษฎร์ ได้มีเมตตานำศรัทธาร่วมจัดสร้าง อาคารเรียนหลังนี้ในมูลค่าร่วม 1,000,000 บาท

โดยได้รับเกียรติจาก นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, นายอำเภอยางสีสุราช, นายอำเภอนาดูน และหัวหน้า สพฐ.เขต 3 จ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเนืองแน่น ล้วนประกอบไปด้วยบุญกุศลยิ่งทั้งมากมายไปด้วยพระเถระภิกษุสามเณร ร่วม70 รูป

ยังความปลาบปลื้มปิติให้กับคณะทำงานและเจ้าภาพ รวมถึงประชาชนในละแวกหมู่บ้านใกล้เคียง ที่ได้เห็นเมตตา จากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ช่วยสงเคราะห์สร้างประโยชน์ให้กับสังคมทางด้านการศึกษา จึงขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของผู้ที่มีส่วนร่วมในบุญกุศลความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยนะ สาธุ สาธุ สาธุ