ข่าวใหม่อัพเดท » กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วม ชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ การป้องกันยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยวิถีใหม่ (New Normal) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น!!

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วม ชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ การป้องกันยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยวิถีใหม่ (New Normal) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น!!

10 เมษายน 2021
0

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วม ชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ การป้องกันยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยวิถีใหม่ (New Normal) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น!!

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 21.00 น. อำนวยการโดยพ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย รองผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น นำปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ. เมืองขอนแก่นที่ 2 ร่วมปล่อยแถวปฎิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ การป้องกันยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย วิถีใหม่ (New Normal) บูรณาการร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดขอนแก่น, เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น, เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ23,กอ.รมน. จ.ขอนแก่น,กองร้อย อส.จ.ขอนแก่น ที่ 1, สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, สนง.สาธารณ สุข อำเภอเมืองขอนแก่น, สนง.วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ลานที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น

โดยมี นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผอ. สำนักงานป้องกันโรคที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานปล่อยแถว ผลการปฎิบัติออกตรวจสถานบริการดังนี้

  1. ร้าน เอ้อ ระเหย
  2. ร้าน นั่งฟิน
  3. ร้านเจ ฮอตสุกี้
  4. ร้าน เจเจ
  5. ร้าน 7 บาร์
  6. ร้านไปใหน ไปกัน
  7. ร้าน สนามเด็กเล่น
  8. ร้าน ลาภจ๊วด
  9. ร้าน ออนเดอะร็อค
  10. ร้านอะเลิ๊ท

โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตราการที่ ศบค. กำหนด และ คำสั่งตามประกาศจังหวัดขอนแก่น อย่างเคร่งครัด และให้คำแนะนำกับผู้มาใช้บริการในสถานบริการให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดและปฏิบัติในระดับสูงสุด

ซึ่งพบว่าทางร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการจัดโต๊ะแบบเว้นระยะห่างทางสังคม มีการตรวจคัดกรองที่บริเวณหน้าทางเข้า และมีบริการเจลแอลกอฮอล์ติดตั้งอยู่ทั่วร้านเหตุการณ์ทั่วไปปกติ!!


ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!