ข่าวใหม่อัพเดท » ชาวอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ร่วมทำความสะอาดโบสถ์มหาอุตม์อายุกว่า 300 ปี ปลายสมัยอยุธยาเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

ชาวอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ร่วมทำความสะอาดโบสถ์มหาอุตม์อายุกว่า 300 ปี ปลายสมัยอยุธยาเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

8 เมษายน 2021
0

ชาวอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ร่วมทำความสะอาดโบสถ์มหาอุตม์อายุกว่า 300 ปี ปลายสมัยอยุธยาเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่วัดคงสมโภชน์ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครอง ป้องกันและอนุรักษ์โบราณสถาน เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 มีนายสมพงษ์ มหาวัง นายอำเภอหนองไผ่ นายเด่นพงษ์ ทองไทย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองไผ่ พร้อมด้วย สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษา มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ข้าราชการกรมศิลปากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานภาครัฐและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

นายปิติ ตันติเสรีรัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโภชน์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการคุ้มครอง ป้องกันและอนุรักษ์โบราณสถาน เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ว่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ การอนุรักษ์มรดกไทย และส่งเสริมทำนุบำรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล ตลอดจนบำรุงรักษาโบราณสถาน ซึ่งเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนตระหนัก ถึงคุณค่าความสำคัญ และเสริมสร้างความเข้าใจของคนในท้องถิ่นให้เห็นคุณค่าความสำคัญของมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ควรหวงแหนรักษาไว้ และเป็นการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน

โดยกิจกรรมเป็นกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 โดยร่วมกันทำความสะอาดโบสถ์มหาอุดรวมทั้งภายในบริเวณวัดคงสมโภชน์ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีความสะอาด สวยงาม ซึ่งวัดคงสมโภชน์นั้น สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พศ. 2214 เดิมมีนามว่าวัดโพธิ์ทอง ภายหลังในสมัยที่พระครูพิทักษ์โภชคราม (หลวงปู่คง) เป็นเจ้าอาวาส ได้เปลี่ยนชื่อ โดยถือเอาชื่อหมู่บ้านและชื่อของเจ้าอาวาส คือหลวงปู่คง นำมาต่อเนื่องกันเป็นนามวัด ชื่อว่าวัดคงสมโภชน์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พศ. 2227 มีพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อทองสัมฤทธิ์ เรียกว่าหลวงพ่อบึงสามพัน องค์จริงประดิษฐานอยู่ภายในวิหารของลานวัด และมี “โบสถ์มหาอุตม์” ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 300 ปี

“โบสถ์มหาอุตม์” ดังกล่าวมีความกว้างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร และสูงประมาณ 12 เมตร ไม่มีหน้าต่างทั้ง 4 ด้าน มีเพียงประตูเข้าออก ที่ด้านหน้าโบสถ์เพียงประตูเดียว ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษในสมัยนั้น มีความศรัทธาสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอด หรือกระทำการด้านเวทย์มนต์คาถา ส่วนสาเหตุที่ไม่มีหน้าต่างทั้ง 4 ด้าน เพราะ “ไม่ต้องการให้คาถารั่ว” ภายในของโบสถ์มหาอุตม์ มีพระพุทธรูปปั้นด้วยเนื้อปูนโบราณปางสมาธิ ขนาดใหญ่ ทาทับไว้ด้วยสีทอง ตระหง่านอยู่อย่างน่ากราบไหว้บูชา แล้วยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่มองเห็นลางๆ อยู่ทั้ง 4 ด้านของภายในตัวโบสถ์ ควรค่าแก่การน่าศึกษายิ่ง


มนสิชา คล้ายแก้ว