ข่าวใหม่อัพเดท » DSI ลงตรวจพื้นที่บุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 108 ไร่

DSI ลงตรวจพื้นที่บุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 108 ไร่

8 เมษายน 2021
0

DSI ลงตรวจพื้นที่บุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 108 ไร่

วันที่ 7 เมษายน 2564 : พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 108 ไร่

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า ประมาณ 108 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และตรวจยึดพื้นที่ ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกะทู้ ดำเนินคดี ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2485 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ต่อมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 กรมป่าไม้ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากเห็นว่า การกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

พฤติการณ์แห่งคดีเป็นการกระทำโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ไม่ยำเกรงต่อกฎหมาย และเป็นกรณีต้องด้วยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ซึ่งหลังจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสืบสวนเพื่อทราบรายละเอียดของการกระทำความผิด หากพบว่าเข้าข่ายที่จะรับไว้เป็นคดีพิเศษ จะทำการโอนการสอบสวนคดีดังกล่าวจากสถานีตำรวจภูธรกระทู้ มาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ต่อไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของรัฐ โดยมุ่งมั่นในการทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อรักษาความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ และให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เพื่อทวงคืนผืนป่าซึ่งเป็นของแผ่นดิน ที่มีการนำไปยึดถือครอบครองเป็นของส่วนตัว กลับมาเป็นสมบัติของประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ เพื่อคนรุ่นหลังต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชน มีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ สามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ที่ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน