ข่าวใหม่อัพเดท » (สช.) จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคกลาง และการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชน

(สช.) จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคกลาง และการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชน

4 เมษายน 2021
0

(สช.) จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคกลาง และการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 : ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคกลาง 18 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นครปฐม, สระบุรี, อ่างทอง, สมุทร ปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร,สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, ราชบุรี, ลพบุรี, ปทุมธานี, นนทบุรี, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และชัยนาท พร้อมมอบรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนเอกชน พร้อมด้วย ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา (ศธจ.) พระนครศรีอยุธยา, ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นางสมจิตร ศิริเสนา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ดร.ฉันทนา เปียทอง ประธาน ปส.กช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564

ดร.อรรถพลฯ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของการจัดการศึกษาเอกชนในระดับพื้นที่ ประกอบกับผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นสู่การพัฒนาการศึกษาเอกชน ได้เผยแพร่ประชา สัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน ครู นักเรียน และประสานพลังเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเอกชนตามนโยบายรัฐบาล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน และการจัดนิทรรศการการนำเสนอแพลทฟอร์มและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งได้เข้าร่วมการจัดการศึกษา Online ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล (สช.) จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ทาเลนท์ ดี เทคทีฟ จำกัด,บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จำกัด,บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด,บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เม้นท์ จำกัด (มหาชน),บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด,บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด,บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด,บริษัท เอ๊ดเทค คอร์ป จำกัด และโรงเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย

พร้อมกันนี้ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช.ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบธงเจ้าภาพในการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ให้กับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว ในปี 2565 ต่อไป


กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าว
ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ถ่ายภาพ
ประชาสัมพันธ์ (สช.)

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน