ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ปธน.แทนซาเนีย ถึงแก่อสัญกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ปธน.แทนซาเนีย ถึงแก่อสัญกรรม

29 มีนาคม 2021
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ
พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง นางซาเมีย ซูลูฮู ฮัสซัน (Mrs. Samia Suluhu Hassan) ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียคนใหม่ ในการที่ นายจอห์น ปอมเบ โจเซฟ มากูฟูลี (Mr. John Pombe Joseph Magufuli) ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ความว่า

ฯพณฯ นางซาเมีย ซูลูฮู ฮัสซัน
ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
กรุงโดโดมา

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการอสัญกรรมของ นายจอห์น ปอมเบ โจเซฟ มากูฟูลี ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย การจากไปของท่าน เป็นการสูญเสียผู้นำ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ประเทศและประชาชนชาวแทนซาเนีย นับเป็นความสูญเสียอันไม่อาจทดแทนได้

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจ ด้วยใจจริงมายังท่าน ตลอดถึงประชาชนชาวแทนซาเนีย และครอบครัวของท่านประธานาธิบดี ในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว