ข่าวใหม่อัพเดท » วัดหนองทอง ตั้งโรงทาน แจกอาหารสำหรับผู้ที่มาลงทะเบียน “ไทยชนะ”

วัดหนองทอง ตั้งโรงทาน แจกอาหารสำหรับผู้ที่มาลงทะเบียน “ไทยชนะ”

23 กุมภาพันธ์ 2021
0

สุโขทัย – วัดหนองทอง ตั้งโรงทาน แจกอาหารสำหรับผู้ที่มาลงทะเบียน”ไทยชนะ”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนวัดไทยชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พระครูปลัดธนะโรจน์ ปัญญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดหนองทอง ร่วมกับคณะศิษย์ยานุศิษย์จัดตั้งโรงทานเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวสำหรับผู้มาติดต่อขอลงทะเบียน “ไทยชนะ” โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 10 และ 17 และคณะลงพื้นที่ต้อนรับและตั้งหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ One Stop Service โครงการ “เราชนะ” พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียน โครงการ “เราชนะ” กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน และผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบ internet โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครั้งนี้มีกลุ่มผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง มาลงชื่อไว้กับหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ One Stop Service โครงการ “เราชนะ” ด้วย ซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้สามารถลงทะเบียนเราชนะได้อย่างครบถ้วยต่อไป

ทั้งนี้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ One Stop Service โครงการ “เราชนะ” จะลงพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จะลงพื้นที่อำเภอศรีสำโรง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง ต่อไป


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย