ข่าวใหม่อัพเดท » สุโขทัยประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “TO BE NUMBER ONE”

สุโขทัยประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “TO BE NUMBER ONE”

23 กุมภาพันธ์ 2021
0

สุโขทัย – ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00น.นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุโขทัย และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

โดยมีนายทักขพล แต้มทอง ผู้แทนสำนักงานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ทั้งด้านกำหนดการ พิธีการ สถานที่ การถวายความปลอดภัย เป็นต้น


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย