ข่าวใหม่อัพเดท » คนไทยรักกัน ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

คนไทยรักกัน ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

23 กุมภาพันธ์ 2021
0

คนไทยรักกัน ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Thais love each other. Protect the institutions of Thai Nation, Religion and Monarchy)

ปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สามนักแสวงบุญที่สําคัญที่สุดของสังคมไทย คนไทยทุกวิถีทางร่วมเดินเพื่อแสดงความรักต่อพระมหากษัตริย์ไทยและความกลมเกลียว ทุกคนตะโกนทรงพระเจริญและคนไทยรักกัน อย่าฟังชาวต่างชาติบางคนปรารถนาที่จะทําลายพระมหากษัตริย์มิฉะนั้นเราอาจจบลงอย่างฮ่องกงและรัสเซีย