ข่าวใหม่อัพเดท » “กีฬา-กรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด อำเภอวังโป่ง”

“กีฬา-กรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด อำเภอวังโป่ง”

23 กุมภาพันธ์ 2021
0

ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านยาเสพติดของอำเภอวังโป่งขึ้นโดยมีนายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่งมอบหมายให้นายณัฐภัทร์ ภัทรพิศิษฐ์​ ปลัดอาวุโสอำเภอวังโป่งมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนายสุดใจ ธรรมดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูม/นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังโป่ง กล่าวรายงานพร้อมด้วยและผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจนักกีฬา

สำหรับวัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬาในวันนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญาและห่างไกลยาเสพติดและมีสมรรถนะเหมาะสม มีโรงเรียนในอำเภอวังโป่งที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน การแข่งขันกีฬาแบ่งเป็นระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา สำหรับประเภทกีฬาประกอบด้วยฟุตบอลชาย-หญิง วอลเลย์บอลชาย-หญิง ตะกร้อชาย-หญิงเทเบิลเทนนิสชาย-หญิงและกรีฑา บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความสามัคคี


ยุทธ ศรีทองสุข ภาพข่าว