ข่าวใหม่อัพเดท » จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Kick Off การน้อมนำแนวพระราชดำริของ กรมสมเด็จพระเทพฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Kick Off การน้อมนำแนวพระราชดำริของ กรมสมเด็จพระเทพฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

10 กุมภาพันธ์ 2021
0

จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Kick Off การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

วันนี้ (8 ก.พ. 64) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกิจกรรม Kick Offการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยมีนางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส พัฒนาการอำเภอ และเครือข่ายการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 จังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดกิจกรรม Kick Off ขึ้น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นตัวอย่างต้นแบบ ตัวอย่างที่เป็นจริง เพื่อร่วมกันรณรงค์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้ตระหนักในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้มีผักสวนครัวที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดีปลูกไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศชาติต่อไป

โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันปลูกพืชผักต่างๆ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการไว้ 6 กระบวนงาน ประกอบด้วย ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เป็นจริง, ผู้นำต้องทำก่อน, นักพัฒนา 3 ประสาน กลไกขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน, ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน, ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น และถอดรหัสพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 


ข้อมูล : thainews