ข่าวใหม่อัพเดท » “ทีมพลังโพธิ์เสด็จ” พร้อมกว่าแถลงก่อน สท.แมกซ์ นำทีมเปิดตัวสู้ศึกเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

“ทีมพลังโพธิ์เสด็จ” พร้อมกว่าแถลงก่อน สท.แมกซ์ นำทีมเปิดตัวสู้ศึกเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

25 มกราคม 2021
0

ทีมพลังโพธิ์เสด็จพร้อมกว่าแถลงก่อน ส.ท.แมกซ์ นำทีมเปิดตัวผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จและทีมสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ยืนยันพร้อมพัฒนาท้องถิ่นแบบไม่เลือกปฏิบัติสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

วันที่ (24 ม.ค.) ที่บ้านหนองคล้า ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช “ทีมพลังโพธิ์เสด็จ” ภายใต้การนำของนายวิฑูรย์ หัสภาคย์ หรือ “สท.แมกซ์” อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดแถลงข่าวยืนยันความพร้อมในการสมัครนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เพื่อร่วมพัฒนาท้องที่ภายใต้แนวนโยบายการทำงานเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ดูแลเรื่องปากท้องภายใต้การบริหารจัดการงบประมาณ หรือภาษีพี่น้องประชาชนตามความต้องการที่แท้จริง ตรงจุด ทันท่วงที อย่างเป็นธรรมและคุ้มค่า

นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทีมพลังโพธิ์เสด็จ ได้เตรียมความพร้อมมากว่า 3 ปี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อนและการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาตามความสำคัญ โดยทีมงานที่สมัครเข้าร่วมขับเคลื่อนประกอบด้วย สมาชิกผู้สมัครหน้าใหม่และสมาชิกเก่า ที่พร้อมดูแลประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก หรือเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันยกระดับเป็นเทศบาลที่มีคุณภาพ ทัด เทียมเทศบาลขนาดเดียวกัน รวมทั้งเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีประชาชนอุ่นใจ กินดีอยู่ดี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีความสุข เชื่อว่าเมื่อเทศบาลมีคุณภาพย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

โดยตำบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนคร นคร ศรีธรรมราช พื้นที่ที่เหลือ 8 หมู่บ้านเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน แต่ที่ผ่านมาชาวตำบลโพธิ์เสด็จเสียโอกาสในการพัฒนาและยังประสบปัญหาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติและการประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ตนจึงตัดสินใจนำทีมทีมพลังโพธิ์เสด็จลงสู้ศึกเลือกตั้งสมาชิกหสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรนีตำบลโพธิ์เสด็จ ขอยืนยันว่าทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทเสียสละเพื่อพัฒนาตำบลโพธิ์เสด็จให้ดีกว่าที่ผ่าน ๆ มา และส่งต่อบ้านเมืองที่ดี มีคุณภาพให้ลูกหลานในรุ่นต่อไปเข้ามาสานต่อการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป”นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ กล่าวในที่สุด.


ธีรศักดิ์ อักษรกูล นครศรีธรรมราช