ข่าวใหม่อัพเดท » ประชาชน คณะบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหาย จากพระอาการประชวร

ประชาชน คณะบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหาย จากพระอาการประชวร

23 มกราคม 2021
0

ประชาชน คณะบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหาย จากพระอาการประชวร

วันนี้ (23 มกราคม 2564) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน มี
ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ มูลนิธิ สมาคม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันนำ พวงมาลัย สิ่งของ และแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน อาทิ

องค์กรลูกเสือเครือข่ายสภาวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, นายวีระชัย นาคมาส ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะ, กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศติมอร์-เลสเต, เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สมาคมวิศวะฮินดูปาริชาต, คณะไทยอาสาป้องกันชาติ, ชม รมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบ คุมโรคหนอนพยาธิในถิ่นทุรกันดาร, คณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทีมงานผู้บริหาร แพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลเอส-วาย-เอช, สโมสรลูกเสือวชิรเอกมณี, สโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์ (พูม-พะ-ยัก), ทายาทครูเตือน พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2535 เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด