ข่าวใหม่อัพเดท » อำเภอวังหิน “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง” ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่วัด ดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่

อำเภอวังหิน “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง” ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่วัด ดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่

22 มกราคม 2021
0

อำเภอวังหิน “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง” ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่วัดดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. ที่วัดดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน. จังหวัดศรีสะเกษ พระครูวรธรรมคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดดวนใหญ่ เจ้าคณะอำเภอวังหิน และนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน ได้เป็นประธานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน ของตำบลดวนใหญ่ โดยมีนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ และนายนาวินท์ ดวนใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) นำพุทธศาสนิกชนชาวตำบลดวนใหญ่ ร่วมกิจกรรม“นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง” ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อเปิดโอกาสข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในเขตตำบลโพนยาง ได้ทำบุญอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล้วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ” ตักบาตร ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน” ให้คงอยู่สืบไป

นายนาวินท์ ดวนใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) อำเภอวังหิน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษเขต 1 กล่าวว่า โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นโครงหนึ่งที่โรงเรียนบ้านโพนยางได้ใช้เป็นสื่อในการบริหารจัดการโดยใช้หลัก “บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียนหรือราชการเป็นเครื่องมือในการทำงาน. มื่อทำสำเร็จที่โรงเรียนแล้วขยายผลเข้าสู่ชุมชน สำหรับขอต่างในขอ้เหมือนสำหรับหมู่บ้าน ศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงคือ

  1. เป็นสมาชิกหมู่บ้านศีล 5 ครบทุกคน
  2. หมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบ”บวร”
  3. ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
  4. ลดละเลิกไม่ดื่มสุราในวันพระ
  5. ทำบุญอิ่ม3 (อิ่มพระคุณเจ้า/อื่มตัวเอง/อื่มเพื่อน)
  6. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งก่อและมะกอหนึ่งต้น

นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน กล่าวว่า อำเภอวังหิน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง” ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน เดือนละ 4 ครั้ง คือ

  • วันศุกร์อาทิตย์ที่ 1 จัดที่วัดบ้านโนนสังข์ตำบลศรีสำราญ
  • วันศุกร์อาทิตย์ที่ 2 จัดที่วัดป่าวังศิลา ตำบลบุสูง
  • วันศุกร์อาทิตย์ที่ 3 จัดที่วัดบ้านโพนยาง ตำบลโพนยาง
  • วันศุกร์อาทิตย์ที่ 4 จัดที่วัดดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่

จึงขอเชิญชวนชาวพุทธอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชนของอำเภอวังหินโดยพร้อมเพรียงกัน


บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ