ข่าวใหม่อัพเดท » ราชสกุล คณะบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ราชสกุล คณะบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

14 มกราคม 2021
0

ราชสกุล คณะบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันนี้ 14 มกราคม 2564 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ เวลา 08.30 -16.30 น. สำนักพระราชวัง เปิดให้คณะบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

โดยมีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน โดยประกอบด้วย อาทิ มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมสวัสดิการทหารบก, มหาวิทยาลัยบูรพา, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง, สมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศ ไทย), อธิบดีกรมศิลปากร, บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), ราชสกุลจิตรพงศ์, สมาคมแม่บ้านมหาดไทย, มูลนิธิสิรินธร, มูลนิธินริศรานุวัติวงศ์, โรงพยาบาลเทียนฟ้า มูลนิธิ, สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา, ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะ, มูลนิธิสง เคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี และครอบครัว, มูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์, สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, รองปลัดกระทรวงกลาโหม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์, รักษาการกรรม การผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร นักแสดง ผู้ประกาศและพนักงาน บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ช่อง 7 HD, มูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์, สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, คณะผู้บริหาร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพิธีกรและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 mcot HD, โรง เรียนจิตอาสาพระราขทาน รุ่น 5 /63, บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ชมรมผู้สูงวัย สุขภาพดี จุฬา-กาชาด เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด