ข่าวใหม่อัพเดท » “กอ.รมน.ขอนแก่น” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ใน อ.แวงน้อย และอ.พล จ.ขอนแก่น !!

“กอ.รมน.ขอนแก่น” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ใน อ.แวงน้อย และอ.พล จ.ขอนแก่น !!

14 มกราคม 2021
0

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ในพื้นที่อำเภอแวงน้อย และอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น!!

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ในพื้นที่อำเภอแวงน้อย และอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

โดยมี พ.อ.เชาวลิต แสงคำ ชรก. กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทน พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนอง คาย รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น (ท.) เข้าร่วมคณะฯพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆพร้อมทั้งจิตอาสา จำนวนมาก ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น !!