ข่าวใหม่อัพเดท » “กรมบังคับคดี” จัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย สุขใจปีใหม่ 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call !!

“กรมบังคับคดี” จัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย สุขใจปีใหม่ 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call !!

14 มกราคม 2021
0

“กรมบังคับคดี จัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย สุขใจปีใหม่ 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 2 แสนบาท !!

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย สุขใจปีใหม่ 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call โดยมีนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี ร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จำนวน 3 คน มีเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 3 เรื่อง ทุนทรัพย์ 399,412.87 บาท ผลไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 2 เรื่อง ทุนทรัพย์ 218,478.27 บาท ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้น 2 อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี

การจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส ให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ได้เจรจากันด้วยความพึงพอใจ ของทั้งสองฝ่าย เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ส่งผลให้ลูกหนี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องถูกบังคับคดี หรือถูกฟ้องล้มละลาย อีกทั้ง ยังเป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน ลดความแออัดในการใช้ห้องประชุม และการรวมตัวของคนจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)