ข่าวใหม่อัพเดท » สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ลงนามถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ลงนามถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

13 มกราคม 2021
0

สำนักพระราชวัง เปิดให้คณะบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร

วันนี้ 13 มกราคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.30 -16.30 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง เปิดให้คณะบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร

โดยมีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้บริหารร้านภูฟ้าพร้อมคณะ, ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยา ลัยรามคำแหง, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, สมาคมแม่บ้านทหารบก, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ, ผู้บริหารคลินิคศูนย์แพทย์พัฒนาพร้อมคณะ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย, ประธานศาลฎีกา, อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 41 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาด แคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์, ผู้บริหารธนาคารออมสิน, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ช่วงบ่าย อาทิ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์,พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล , ราชสกุลทองแถม, นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย, เลขาธิการสภากาชาด ไทยพร้อมคณะผู้บริหาร, กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมคณะผู้บริหาร, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ, สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, คณะกองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหาร, อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะผู้บริหาร, ผู้บริหารกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมคณะ, เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมคณะผู้บริหาร, อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร, ผู้บริหารบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม, สมาคมภริยาทหารเรือ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร, กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด