ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ เชียงราย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฏรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.เชียงราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ เชียงราย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฏรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.เชียงราย

13 มกราคม 2021
0

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรม การมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 3,500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวจากสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

โดยมีผู้แทนอำเภอเวียงชัยอำเภอแม่สรวย อำเภอป่าแดด อำเภอเชียงแสน และเวียงป่าเป้า เป็นตัวแทนผู้ประสบภัยหนาวเข้ารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอต่างๆ ต่อไป