ข่าวใหม่อัพเดท » ทหารรบพิเศษ บริจาคโลหิตแก้ปัญหาภาวะขาดแคลน ช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด

ทหารรบพิเศษ บริจาคโลหิตแก้ปัญหาภาวะขาดแคลน ช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด

13 มกราคม 2021
0

ลพบุรี – ทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID -19 เพื่อช่วยเหลือภาวะโลหิตขาดแคลน จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19 รอบใหม่เพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทย

วันที่ 13 ม.ค. 64 ที่ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2 จังหวัดลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำ ความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี จำนวน 30 นาย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้กับสภา กาชาดไทย ตามโครงการ “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต สู้วิกฤติ COVID -19 ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมแก้ปัญหาภาวะโลหิต ขาดแคลน จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 รอบใหม่ โดยโลหิตที่ได้ จะถูกนำไปใช้เป็นโลหิตสำรอง สำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย ในโรงพยาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ในพื้นที่รับผิดชอบ รวม 8 จังหวัด ของสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2

ซึ่งการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2 ได้ดำเนินการตามมาตรการ คัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID -19 ในสถานที่รับบริจาค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต โดยมีการตรวจคัดกรองซักประวัติผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมกำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่มารอบริจาคโลหิต “Social Distancing” เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ทุกคนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือผู้บริจาคโลหิต ช่วยเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นจริงก่อนการบริจาคโลหิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ซึ่งขอให้ผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่กลุ่มเสียง รวมถึงผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 งดบริจาคโลหิต อย่างน้อย 4 สัปดาห์ และหากได้บริจาคโลหิตไปก่อนหน้าแล้ว ได้รับการวินิจฉัยว่า ตนเองติดเชื้อ COVID-19 ต้องรีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่ท่านได้ไปบริจาคโลหิตนั้นๆ ได้ทราบเป็นการด่วนทันที่ เพื่อป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตจากการรักษาพยาบาลด้วย


กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090