ข่าวใหม่อัพเดท » เสนาธิการทหารบก กองบัญชาการทหารสูงสุด นำคณะ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ติดตามสถานการณ์ความมั่นคง และมาตรการป้องกัน Covid-19

เสนาธิการทหารบก กองบัญชาการทหารสูงสุด นำคณะ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ติดตามสถานการณ์ความมั่นคง และมาตรการป้องกัน Covid-19

11 มกราคม 2021
0

จันทบุรี – เสนาธิการทหารบก กองบัญชาการทหารสูงสุดนำคณะ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ติดตามสถานการณ์ความมั่นคง และมาตรการป้องกัน Covid-19 ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกเพิ่มอีก 2 รวมสะสม 212 ราย รักษาหายแล้ว 46 ราย

วันนี้ (11 ม.ค.64) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เสนาธิ การทหารบก กองบัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะได้เข้าพบหารือ นายสุธี ทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรีรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี แนวทางการแก้ไขปัญหา การสร้างความเชื่อมั่น มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขสถานการณ์

หลังจากนั้นที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เสนาธิการทหารบก กองบัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ โดยประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานและมาตรการป้องกันยัลยั้ง รวมไปถึงแผนการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลาย

ทั้งนี้ในวันนี้ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 จังหวัดจันทบุรีพบจำนวนผู้ติดเชื้อจากการระบาดระลอกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 ราย รวมสะสม 212 ราย รักษาหายแล้ว 61 ราย ขณะที่จังหวัดจันทบุรีได้ใช้แผนเอ็กซเรย์เชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อมารักษาหยุดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก