ข่าวใหม่อัพเดท » “สะเดาเกมส์ ครั้งที่27 ” โรงเรียนวังโป่งศึกษา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

“สะเดาเกมส์ ครั้งที่27 ” โรงเรียนวังโป่งศึกษา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

28 ธันวาคม 2020
0

เพชรบูรณ์ : “ สะเดาเกมส์ ครั้งที่27 ” โรงเรียนวังโป่งศึกษา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

ที่สนามกีฬา โรงเรียนวังโป่งศึกษา จ.เพชรบูรณ์ นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่งได้มอบหมายให้ นายณัฐพัชร์ ภัทรพิศิษฐ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวังโป่ง เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันกีฬาภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่27” โดยมีนายมานะ มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, บริษัท อัครา รีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน) และผู้ปกครอง ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน และร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬา

สำหรับ การจัด “การแข่งขันกีฬาสี สะเดาเกมส์ ครั้งที่27” มีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา กรีฑา มีพัฒนาการด้านอารมณ์ ร่างกาย จิตใจ และการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีทักษะในการเล่นกีฬาดีขึ้น ให้นักเรียนรู้จักการเคารพกฏ ระเบียบ และกติกาในการแข่งขัน อันจะเป็นการนำไปสู่การเคารพในสิทธิและการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย ตลอดจนถึงส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และหลีกห่างไกลยาเสพติด

ทั้งนี้ได้แบ่งนักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ออกเป็น 4 สี คือ สีชมพู, สีม่วง, สีฟ้า และสีแดง โดยแข่งขันประเภทกีฬา 8ชนิดคือ ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เปตอง, บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส, เซปัคตระกร้อ, หมากฮอส และE-Sport Games บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุก สนาน และหลังจากจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล สำหรับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันของละสีตามลำดับต่อไป


ยุทธ ศรีทองสุข /เดชา มลามาตย์ ภาพข่าว