ข่าวใหม่อัพเดท » มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดนราธิวาส

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดนราธิวาส

26 ธันวาคม 2020
0

วันนี้ (24 ธ.ค. 63) นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากา ชาดไทย ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปมอบให้กับพระสงฆ์และประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 6 ตำบล 18 หมู่บ้าน จำนวน 508 ชุด ซึ่งอำเภอบาเจาะเป็น 1 ใน 13 อำเภอของ จ.นราธิวาส ที่ประสบอุทกภัยอย่างหนัก ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันสภาวะน้ำท่วมได้คลี่คลายสู่สภาวะปกติแล้ว

โดยจุดแรก นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเชิงเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จำนวน 4 รูป และจำพรรษาอยู่ที่วัดอุไรรัตนาราม หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ  อ.บาเจาะ จำนวน 4 รูป รวม 8 รูป

นอกจากนี้ นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีก จำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือนร้อนในการดำรงชีพ โดยใช้มัสยิดแต่ละพื้นที่หมู่บ้านเป็นจุดศูนย์รวมในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการเดินทางมารับถุงยังชีพพระราชทาน ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้น 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูล : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์