ข่าวใหม่อัพเดท » โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “อนุบาลเกมส์” ประจำปี 2563

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “อนุบาลเกมส์” ประจำปี 2563

19 ธันวาคม 2020
0


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ประธานจัดงานกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร “อนุบาลเกมส์” ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สายันต์ บุญลี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายแก้วมุกดาหาร แขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมงาน กีฬาภายในประกอบด้วยขบวน สีเหลือง, สีแสด, สีแดง, สีม่วง, สีเขียว กีฬาในการแข่งขันได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน, วอลเล่ย์บอล ชาย-หญิง, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, และกรีฑา การแสดงพิธีเปิดโดย นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกีฬาภายในของโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้

งานกีฬาสีสุดอลังการใน จ.มุกดาหาร ท่าน ผอ.สายันต์ บุญลี ประธานพิธีเปิดและมอบถ้วยรางวัลกิจกรรมกีฬาสี “อนุบาลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมได้จัดการแข่งขันกีฬาจำนวน 6 ประเภท กีฬา เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เด็กได้ รักกีฬา รู้จักออกกำลังกาย และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกฝนการแสดงออกถึงความสามารถในเชิงกีฬา ที่มีทั้งความสนุกสนานเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ให้นักเรียนใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์

นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร กล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสี “อนุบาลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อต้องการให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียน ซึ่งการจัดครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งครูและนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 5 สี ประกอบด้วย สีเหลือง สีแสด สีแดง สีม่วง และสีเขียว แบ่งการแข่งขันชนิดกีฬาจำนวน 6 ประเภทกีฬา

ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เพื่อสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รักใคร่กลมเกลียว แต่ที่สร้างความฮือฮาแก่ผู้เข้าร่วมชมกีฬาในครั้งนี้ด้วยสีสันของดรัมเมเยอร์ ที่เดินนำขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนาม และผู้จุดคบเพลิง

สำหรับสีสันในพิธีเปิดการแข่งขันเริ่มตั้งแต่ การรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง วงดุริยางค์ การแต่งชุดแฟนตาซี และดัมเมเยอร์ตัวน้อย ซึ่งเป็นการสร้างสีสันของการเปิดงานได้เป็นอย่างดี และที่พลาดไม่ได้เลยคือขบวนพาเหรดที่ยกกันมาตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษา ที่ยกขบวนดรัมเมเยอร์ แต่ละสี ที่แต่งตัวกันอย่างสวยงาม น่ารัก เดินกันมาในขบวนสีต่าง ๆ ซึ่งเป็นกีฬาสีที่มีดรัมไมเยอร์เยอะมาก เป็นการสร้างสีสันในกีฬาสี “อนุบาลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทตามความสามารถและความถนัด เพื่อสร้างความสุข สนุกสนาน สร้างความรักและความสามัคคีต่อไป.


ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777