ข่าวใหม่อัพเดท » เหล่ากาชาดจ.อุดรธานีออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับธนาคารเลือด รพ.อุดรธานี

เหล่ากาชาดจ.อุดรธานีออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับธนาคารเลือด รพ.อุดรธานี

30 พฤศจิกายน 2020
0

เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี(red arrow left) ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี

ทั้งนี้ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตจำนวน ๑๘๕ ราย ผ่านการคัดกรองจำนวน ๑๓๘ ราย รวมปริมาณโลหิตที่ได้จำนวน ๕๕,๒๐๐ ซีซี. โดยมี นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา นายอำเภอศรีธาตุ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่ง เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหน้ากากผ้าที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย และแอลกอฮอล์น้ำ ให้กับผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกราย ณ ที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี


ภาพ/ข่าว​/ทอง​แท้​ ฟ้า​สว่าง​/ศูนย์​ข่าว​อุดรธานี​/รายงาน​