ข่าวใหม่อัพเดท » ลพบุรี หน่วยงานโครงการทหารพันธุ์ดีเยี่ยมโครงการที่มณฑลทหารบกที่ 13

ลพบุรี หน่วยงานโครงการทหารพันธุ์ดีเยี่ยมโครงการที่มณฑลทหารบกที่ 13

20 พฤศจิกายน 2020
0

ลพบุรี คณะผู้ประสานงานโครงการทหารพันธุ์ดี สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมณฑลทหารบกที่ 13 ซึ่งมีการพัฒนาในการดำเนินการที่ให้กำลังพลได้รับความรู้

พลเอก ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้ประสานงานโครงการทหารพันธุ์ดี สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมืองลพบุรี โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปในการดำเนินการที่ได้มีการปรับใช้พื้นที่ว่างเปล่าของหน่วย เพื่อมาดำเนินการของโครงการที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกำลังพลที่มุ่งเน้นทหารกองประจำการ หลังจากที่ปลดประจำการไปแล้วสามารถที่จะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งจะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง มีอาหารรับประทาน โดยจะได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ของโครงการไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านนำไปขยายพันธุ์ต่อ

จากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินการในแปลงสาธิตที่ได้มีการเพราะปลูกพืชผักต่าง ๆ ทั้งนี้ได้มีการปลูกพืช ผัก การทำน้ำส้มควันไม้ ที่ในแปลงสาธิตโครงการทหารพันธุ์ดีนี้ไม่มีการใช้สารเคมี นอกจากจะเป็นการให้ความรู้แก่กำลังพลแล้วยังมีผู้ที่สนใจ หน่วยงานต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา มาเยี่ยมชม เพื่อที่จะได้นำความรู้จากวิทยากรของหน่วยไปใช้ในพื้นที่ของตนเองด้วย


กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090