ข่าวใหม่อัพเดท » รอง ผบช.ตชด.ตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้าง อาคารฝึกการโรยตัวและการต่อสู้ในระยะประชิด (CQB) จ.เชียงใหม่

รอง ผบช.ตชด.ตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้าง อาคารฝึกการโรยตัวและการต่อสู้ในระยะประชิด (CQB) จ.เชียงใหม่

18 พฤศจิกายน 2020
0

รอง ผบช.ตชด.ตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้างอาคารฝึกการโรยตัวและการต่อสู้ในระยะประชิด (CQB) จ.เชียงใหม่

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 : พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด. เดินทางมา กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้างอาคารฝึกการโรยตัวและการต่อสู้ในระยะประชิด (CQB), หมู่บ้านฝึกจำลอง, การปรับปรุงซ่อมแซมสนามยิงปืนสั้น และสนามยิงปืนระยะกลาง โดยการก่อสร้างอาคารและการซ่อมแซมสนามยิงปืน หน่วยได้รับงบประมาณจากสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (DEA) และหน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก (Joint Interagency Task Force – west;JIATF – West) จำนวน 600,000 US เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

          นอกจากนี้ คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ ภริยา พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด.พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านค่ายนเรศวร ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและนักเรียนนายสิบตำรวจ เสร็จแล้ว ในช่วงบ่าย พล.ต.ต.วรายุทธฯ ได้เดินทางมากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3

          โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการฝึกอาชีพให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม ที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เยาวชน และประชาชน ในและนอกเขตพื้นที่บริการ ที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เข้ามารับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถผสมผสานความรู้หลายด้านเข้าด้วยกัน เช่น การเกษตรผสมผสาน,การช่าง,หัตถกรรม และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว สามารถมีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมั่นคง


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน