ข่าวใหม่อัพเดท » กองทัพบก จัดอบรมโควิดศึกษา สร้างความตระหนักรู้ทหารใหม่

กองทัพบก จัดอบรมโควิดศึกษา สร้างความตระหนักรู้ทหารใหม่

16 พฤศจิกายน 2020
0

กองทัพบก จัดอบรมโควิดศึกษา สร้างความตระหนักรู้ทหารใหม่

พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก เปิดเผยว่า ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2563 หน่วยทหารทั่วประเทศได้รับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563 เข้าประจำการ ซึ่งจะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพทุกมิติ ในหลักสูตรพื้นฐานและแบบธรรมเนียมทหาร ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 และการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ โดยวันแรกของการเข้าประจำการ หน่วยทหารพร้อมกับโรงพยาบาลค่ายทั้ง 37 แห่งทั่วประเทศ ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 วัดอุณหภูมิ ซักประวัติ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และลงทะเบียนทหารใหม่เข้าสู่ระบบการักษาสุขภาพของโรงพยาบาลในเครือกองทัพบก

พร้อมกันนี้กองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบก จัดชุดเวชกรรมทีมแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ให้ความรู้ทหารใหม่ ถึงโรคที่อาจเกิดขึ้นในห้วงการฝึก ทั้งโรคลมร้อนและโรคอุบัติใหม่ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตน เพื่อให้มีความรู้ ปฏิบัติตามคู่มือวินัยทหารต้านโควิด-19 สามารถรับมือ สังเกตอาการ ป้องกันดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจากทุกสภาวการณ์ พร้อมเข้ารับการฝึกตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบตลอดประจำการ

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า


ข้อมูล : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า – เพจใหม่