ข่าวใหม่อัพเดท » แม่ทัพภาคที่ 4 ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ตามโครงการ หน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน

แม่ทัพภาคที่ 4 ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ตามโครงการ หน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน

16 พฤศจิกายน 2020
0

แม่ทัพภาคที่ 4 ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ตามโครงการ หน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, พันเอก อรรถพล คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ของนายมะลาเซ็ง สะเดาะ ซึ่งก่อสร้างตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะให้กำลังใจนายมะลาเซ็งฯ และครอบครัว พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินสนับสนุนช่วยเหลือ โดยได้กล่าวให้กำลังใจแก่ครอบครัวว่า ให้อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจทำความดี เป็นคนดีของสังคม คนดีควรได้รับโอกาส ใครลำบากประสบปัญหา ให้หน่วยคัดเลือก ให้การช่วยเหลือทันที เจ้าหน้าที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือประชาชนเสมอ สร้างความตื้นตันใจให้กับครอบครัวนายมะลาเซ็งฯ เป็นอย่างมาก

สำหรับครอบครัวนายนายมะลาเช็ง สะเดาะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 88/1 บ้านบือมัง หมู่ที่ 2 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านบือมัง โดยครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน 4 คน ประกอบด้วย ภรรยาและบุตร จำนวน 2 คน โดยภรรยา ทำงาน เป็นจิตอาสาญาลันนันบารู ช่วยดูแลช่วยเหลืองานแก้ไขปัญยาเสพติดในชุมชน ตลอดเวลาที่ผ่านมา นายมะลาเซ็ง และครอบครัวได้ทำความดี ช่วยเหลือชาวบ้าน ช่วยเหลืองานของส่วนรวมของหมู่บ้านมาโดยตลอด ทั้งยังเป็นผู้ประสานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐเสมอมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนในหมู่บ้านจึงได้ร่วมกันคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน”

โดย บ้านพักของนายมะลาเซ็งฯ เจ้าหน้าที่เริ่มทำการรื้อถอนที่พักอาศัยเดิมที่ ชำรุด ทรุดโทรม มาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 และดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยใหม่ร่วมกับทุกภาคส่วน ปัจจุบัน ดำเนินการไปแล้วกว่า ร้อยละ 80 คาดจะสามารถส่งมอบพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ในปลายเดือน พฤศจิกายน นี้

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า


ข้อมูล : southpeace /issoc4news /ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า – เพจใหม่