ข่าวใหม่อัพเดท » “กอ.รมน.จ.ประจวบฯ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ปชช.ผู้ยากไร้ตาม “โครงการบ้านพอเพียง”

“กอ.รมน.จ.ประจวบฯ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ปชช.ผู้ยากไร้ตาม “โครงการบ้านพอเพียง”

14 พฤศจิกายน 2020
0

“กอ.รมน.จ.ประจวบฯ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ปชช.ผู้ยากไร้ตาม “โครงการบ้านพอเพียง”

วันที่12 พ.ย.63 เวลา15.30 น.: พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ พร้อมด้วยนายภาคภูมิ ศิริสุรักษ์ ประธานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยยาง จำกัด, นายสุขสันต์ นุชสำอางค์ รองประธานฯ, นางสาววันวิสา นิยม ผู้ดูแลโครงการ, นางสาวอัญชลี ชุมนุม เลขานุการฯ, นายสังวาลย์ สุวรรณโมลี กรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจประชา ชนที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน โครงการบ้านพอเพียง ในพื้นที่ ตำบลห้วยยาง ซึ่งงบประมาณ ที่ได้รับทั้งจังหวัด ได้ 74 หลัง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก 50 หลัง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง 14 หลัง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน 10 หลัง

พร้อมกับมอบถุงยังชีพจาก “มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และไข่ไก่จาก กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่ เจ้าของบ้านจำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ทั้งหมด


Cr.#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์
สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน