ข่าวใหม่อัพเดท » ทัพเรือภาคที่ ๑ จ.ตราด จัดกิจกรรม “การอบรมเยาวชนเข้มแข็ง ต้านภัยยาเสพติด”

ทัพเรือภาคที่ ๑ จ.ตราด จัดกิจกรรม “การอบรมเยาวชนเข้มแข็ง ต้านภัยยาเสพติด”

2 พฤศจิกายน 2020
0

วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมชั้นสองโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ในเวลา 09.00 น.โดยมี น.อ.ธัชภูมิพัฒน์ อินทร์สุข รองผู้อํานวยการ กองกิจการพลเรือนกองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด โดยมี น.อ.วีระชัย บุญมาก ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายสําเนา บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และคณะครูอาจารย์ นำนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน

น.อ.ธัชภูมิพัฒน์ อินทร์สุขรองผู้อํานวยการ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นโครงการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการแผนงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้เท่าทันเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมีความเข้มแข็งทางจิตใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นแกนนำในการต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีคณะวิทยาการจาก กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือภาคที่ ๑ มาอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

น.อ.วีระชัย บุญมาก และทีมงานยังได้กล่าวว่า ปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องป้องกันแก้ไขและปราบปรามให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย สาเหตุหนึ่งที่สำคัญของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่วัยรุ่นก็คือ ความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ซึ่งเป็นความท้าทาย ดังนั้นวัยรุ่นจึงมีความเสี่ยงสูงที่มีโอกาสพลาดพลั้งติดยาเสพติดได้มากกกว่าในวัยอื่น ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะหน่วยงานทหารที่รับผิดชอบเรื่องความมั่นคง จึงร่วมมือกับทางโรงเรียน จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมา เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้รู้เท่าทัน พิษภัยยาเสพติดเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น


ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

error: Content is protected !!