ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง อำเภอสวรรคโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง อำเภอสวรรคโลก

18 ตุลาคม 2020
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง อำเภอสวรรคโลก

วันนี้(17 ตุลาคม 2563) เวลา 14.00 น. ที่วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และประชาชนมาร่วมในพิธี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประ เพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและนำเงินที่ได้จากการทอดกฐินพระราชทานครั้งนี้ไปซ่อมแซม บูรณะศาสนาสถาน และนำเงินส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในด้านการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอสวรรคโลกด้วย


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย