ข่าวใหม่อัพเดท » เพราะเราคือ “ครอบครัวเดียวกัน”

เพราะเราคือ “ครอบครัวเดียวกัน”

17 ตุลาคม 2020
0

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 พันโท ทวีศักดิ์ คันธธาศิริ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับ จ่าสิบเอก สันติชัย กิจบุญ สังกัด กองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนหลินฟา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กำลังพลและครอบครัวให้สามารถพักอาศัยอยู่ได้ เป็นการดูแลสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับกำลังของหน่วยในการปฏิบัติหน้าที่ ณ บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า


ข้อมูล : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า – เพจใหม่