ข่าวใหม่อัพเดท » การตรวจโรคทหารกองเกิน ก่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการ !!

การตรวจโรคทหารกองเกิน ก่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการ !!

17 ตุลาคม 2020
0

การตรวจโรคทหารกองเกิน ก่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการ!! สามารถเข้ารับการตรวจร่างกาย ก่อนการตรวจเลือกฯ ได้ที่โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก 22 แห่ง ทั่วประเทศตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 25 ก.พ. 64 ดังนี้

▪️ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
1. รพ.พระมงกุฏเกล้า (กรุงเทพฯ)
2. รพ.อานันทมหิดล (ลพบุรี)
3. รพ.ค่ายธนะรัชต์ (ประจวบคีรีขันธ์)
4. รพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (นครนายก)
5. รพ.ค่ายจักรพงษ์ (ปราจีนบุรี)
6. รพ.ค่ายสุรสีห์ (กาญจนบุรี)
7. รพ.ค่ายอดิศร (สระบุรี)
8. รพ.ค่ายนวมินทราชินี (ชลบุรี)

▪️ภาคเหนือ
1. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พิษณุโลก)
2. รพ.ค่ายจิรประวัติ (นครสวรรค์)
3. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ลำปาง)
4. รพ.ค่ายกาวิละ (เชียงใหม่)
5. รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช (เชียงราย)
6. รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง (เพชรบูรณ์)

▪️ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. รพ.ค่ายสุรนารี (นครราชสีมา)
2. รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (อุบลราชธานี)
3. รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (อุดรธานี)
4. รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (สุรินทร์)
5. รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา (สกลนคร)

▪️ภาคใต้
1. รพ.ค่ายวชิราวุธ (นครศรีธรรมราช)
2. รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (สงขลา)
3. รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร (ปัตตานี)

หลักฐานในการขอเข้ารับการตรวจร่างกาย
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฉบับจริง 4. ใบสำคัญ แบบ สด.9
5. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด.35 6. เอกสารหลักฐานทางการแพทย์

***สามารถตรวจสอบโรคที่ขัดต่อการเข้ารับเป็นทหารกองประจำการ ได้ทางเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารบก

#ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก #ตรวจเลือกทหาร
#เรารักกองทัพบก
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า


ข้อมูล : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า – เพจใหม่