ข่าวใหม่อัพเดท » กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

17 ตุลาคม 2020
0

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) ที่กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิรา วุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอก กรกฏ ภู่โชติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมด้วย พันเอก ปรีชา จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 (ท่านใหม่) กระทำพิธี รับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 โดยได้ส่งมอบธงประจำหน่วย พร้อมทั้งเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ โดยมี นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายสิบ และกำลังพล ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

พันเอก กรกฏ ภู่โชติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งพร้อมจะปฏิบัติดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานความมั่นคงของภาคใต้ ด้วยการพัฒนาหน่วยให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มที่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีความเข้มแข็งสง่างาม และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส

ด้าน พันเอก ปรีชา จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กล่าวว่า ตนพร้อมกำลังพลในกองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จะยึดถือแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสืบไป และขอยืนยันจะสานต่อภาระหน้าที่ นโยบายและอุดมการณ์ การทำงาน อย่างเต็มความสามารถจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า


ข้อมูล : southpeace /issoc4news /ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า – เพจใหม่