ข่าวใหม่อัพเดท » นครนายก – พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้บริษัท เบนซ์อมร รัชดา จำกัด น้อมนำไปถวาย พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2563

นครนายก – พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้บริษัท เบนซ์อมร รัชดา จำกัด น้อมนำไปถวาย พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2563

17 ตุลาคม 2020
0

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ กลุ่มบริษัท อมร โดย ดร.อมร- ดร.พวงผกา ตั้งบรรยงค์ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง

ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระบาทสม เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กลุ่มบริษัทอมร โดย ดร.อมร-ดร.พวงผกา ตั้งบรรยงค์ เป็นประธานในพิธีนำผ้าพระกฐิน น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ พร้อมมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หน่วยงานราชการ, ผู้นำชุมชน,และประชาชน ให้การต้อนรับ

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ดร.พวงผกา ตั้งบรรยงค์ ประธานในพิธี ทำ ความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ, หยิบผ้ากฐินพระราชทานอุ้มประคอง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

จากนั้นประธานวางผ้าพระกฐินพระราชทาน บนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, จากนั้นประธานกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์ทำพิธีอุปโลกนกรรม ประธานประเคนบริวารผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม, จากนั้นประธานประเคนปัจจัยบำรุงพระอารามแด่พระราชพรหมคุณ

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษา พระสงฆ์ อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำรับพร พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี


เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ข่าวจังหวัดนครนายก